Jak zainstalować CentOS 7.x na serwerze Fujitsu Primergy RX2530 M1?

Zainstalowanie CentOS 7.x na serwerze Fujitsu Primergy wydaje się problemem dość prostym, bo wystarczy włożyć płytkę do napędy DVD lub USB z nagrana instalką i zrestartować serwer. Jednak co jeśli serwer nasz ma 2 dyski twarde na których chcemy zbudować podstawowe zabezpieczenie w postaci RAID1 (mirror)?

Kontroler RAID wbudowany do serwera Primergy RX2530M1 to w rzeczywistości nie jest kontroler sprzętowy tylko programowy. Nazywany często FakeRAID. Niektóre systemy operacyjne np. VMware wykrywają to i nie dają się zainstalować wcale, to znaczy omijają kontroler i każdy dysk rozpoznają osobno.

Dlatego jest to problemem. Można zakupić i zainstalować prawdziwy kontroler sprzętowy, ale jest to koszt ponad 300$. Dla systemu CentOS jest problem dla tego typu serwera. CentOS 7 to klon komercyjnego systemu RedHat 7. Teoretycznie sterowniki kontrolera wbudowanego w serwer (LSI MegaRAID) dla systemu RedHat powinny działać też w CentOS. Tak jednak nie jest. Dyski zostały skonfigurowane jako RAID1, a jednak pomimo dodania w instalacji do startu parametru „dd” w celu wgrania sterowników kontrolera i wczytanie tych sterowników przed rozpoczęciem instalacji zasoby dyskowe nie są widoczne w instalatorze. Po prostu te sterowniki nie działają z CentOS-em. Innym sposobem jest użycie płyty Fujitsu ServerView Instalation do przygotowania serwera do instalacji.

Problem w tym, że Fujitsu wspiera tylko 2 systemy Linux SLES lub RedHat. Wybranie RedHat mogłoby być rozwiązaniem jednak w momencie gdy trzeba włożyć do napędu dysk z systemem RedHat zaczyna być problem, bo instalator Fujitsu nie rozpoznaje płyty z CentOS jako RedHat. Można by instalatora oszukać, ale wymaga to odpowiedniej modyfikacji obrazu płyty z CentOS i jej ponowne nagranie. Jeśli jednak nie potrafimy tego zrobić to pozostaje nam instalacja CentOS na dyskach nie skonfigurowanych w kontrolerze jako RAID.

Rozwiązanie

Wykorzystamy w tym wypadku oprogramowanie RAID wbudowane do systemu CentOS. Wpierw wyłączamy RAID w samym biosie serwera.

Poniżej ekran z BIOS z ustawieniem RAID i AHCI, któe ma być docelowe.

raid_mode
ahci_mode

Wciskamy F4 aby zapisać konfigurację BIOS. Wkładamy DVD lub USB z instalacją CentOS do napędu DVD lub portu USB i restartujemy serwer. Po chwili pokaże się nam ekran jak poniżej.

Instalacja właściwa CentOS 7.x na serwerze Fujitsu Primergy

centos7_start

Wybieramy opcję „Install CentOS 7” i wciskamy ENTER. Po chwili pokaże nam się ekran z wyborem języka instalacji i systemu.

centos7_wybor_jezyka

Ja na przykład wybrałem angielski (United States) i klikam myszką niebieski przycisk po prawej stronie na dole.

Pojawia mi się okno wstepnej konfiguracji systemu. Ustawiam strefę czasową, politykę bezpieczeństwa i najważniejsze miejsce docelowe instalacji „Installation destination”. Mój serwer jest wyposażony w 4 dyski twarde. Na kolejnym ekranie wybieram dwa pierwsze, dodatkowo jeszcze zaznaczam „I will configure partitioning” i klikam niebieski przycisk „Done”.

centos7_ekran_konfiguracji

Konfiguracja dysków

centos7_konfiguracja_destynacji

Mamy teraz ekran konfiguracji partycji na naszych dyskach.

centos7_manual_partition2

Ponieważ chcemy skonfigurować RAID w ekranie powyższym wybieramy „Standard Partition” i klikamy w „+” na dole okna.

centos7_dodanie_partycji

Jak na powyższym rysunku wybieramy „Device Typ” jako RAID i klikamy przycisk „Modify”. W oknie jak poniżej wybieramy 2 dyski i klikamy „Select”.

centos7_wybor_dyskow

W kolejnym kroku tworzę partycję „/” (root) podobnie jak ta pierwszą wybierając „Device Typ” jako RAID i okreslam jej wielkość. Do instalacji potrzebna jest nam jeszcze partycja SWAP, którą utworzę na jako logiczny wolumen w grupie LVM. W tym wypadku tworząc nową partycje wybieram SWAP, a modyfikując jej parametry jako „Device Typ” wybieram „LVM: i klikam przycisk „Modify” tak jak poniżej na rysunku.

centos7_device-typ

Tak jak jest na poniższym rysunku zmieniam „RAID Level” na RAID1, a „Size policy” ustawiam na maksymalną wielkość czyli wybieram „As large as possible”. Ustawiam nazwę grupy na „centos” (można zmienić na dowolna nazwę) i klikam „Save”.

centos7_configure_lvm_group

Konfiguracja sieci

Po tym wszystkim klikam niebieski przycisk „Done” na górze ekranu. I przechodzę do konfiguracji sieci. Wybieram interfejs sieciowy i ustawiam przełącznik na „On” po czym klikam w przycisk „Configure” na dole strony.

centos7_konfiguracja_sieci

W oknie które się pojawi ustawiam adresację IP jesli chcemy mieć adres stały (statyczny) lub pozostawiam nie zmienione dla ustawień DHCP.

centos7_konfiguracja_ip

Po skonfigurowaniu interfejsów sieciowych i nazwy serwera klikamy w przycisk niebieski „Done” na górze strony i na głównej stronie klikamy przycisk „Begin Installation”. W kolejnym ekranie zobaczymy już postęp instalacji,a w między czasie możemy skonfigurować hasło dla użytkownika „root” i utworzyć innych użytkowników.

centos7_user

Po skończeniu instalacji klikamy w przycisk „reboot”. Dobrze jednak byłoby wyciągnąć płytę DVD z napędu lub USB z portu w zależności z jakiego medium korzystaliśmy w instalacji.

centos7_reboot

Po restarcie serwera system powinien nam się uruchomić. Sprawdzamy konfigurację zasobów dyskowych.

Sprawdzenie systemu

Wyświetlenie zajętości filesystemów

Sprawdzenie RAID

Sprawdzamy synchronizację RAID dysków
[root@primergy ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md125 : active raid1 sdb2[1] sda2[0]
512960 blocks super 1.0 [2/2] [UU]
bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

md126 : active raid1 sdb1[1] sda1[0]
209715200 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
resync=DELAYED
bitmap: 2/2 pages [8KB], 65536KB chunk

md127 : active raid1 sdb3[1] sda3[0]
1743023104 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
[====>…………….] resync = 20.7% (360981504/1743023104) finish=319.5min speed=72086K/sec
bitmap: 11/13 pages [44KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>

System mamy już zainstalowany i możemy już go używać do swoich celów.

Instalacja Interfejsu Graficznego

Jeśli chcemy mieć graficzny interfejs do zarządzania dyskami to proponuję zainstalować „gnome-disk-utility”

yum install gnome-disk-utility

Jakkolwiek jest to podstawowe narzędzie graficzne, jednak dużo większe możliwości mają narzędzia tekstowe do zarządzania takie jak: parted, lvcreate, lvmodify, lvextend itd.

centos7_gnome_disks

Konfiguracja logicznych wolumenów to już inny temat.

2 thoughts on “Jak zainstalować CentOS 7.x na serwerze Fujitsu Primergy RX2530 M1?

Comments are closed.